Abaqus/CFD

Abaqus/CFD umožňuje výpočty proudění s rozšířenou podporou preprocessingu a postprocessingu v Abaqus/CAE. Tyto možnosti paralelní CFD simulace pomáhají při řešení široké řady nelineárních problémů typu tekutina – teplotní pole nebo tekutina - struktura.

Abaqus/CFD umí řešit následující typy problémů nestlačitelného proudění:

  • Laminární a turbulentní: V Abaqus/CFD mohou být simulovaná interní nebo externí proudění, která jsou ustálená nebo přechodová, zasahují do širokého rozpětí Reynoldsova čísla a vyžadují komplexní geometrii. Lze řešit také problémy proudění vyvolané prostorově se měnícími silami.
  • Tepelná konvekce: Problémy, které souvisí s přenosem tepla a jsou řízeny především přirozenou konvekcí lze řešit také pomocí Abaqus/CFD. Do tohoto typu problémů náleží turbulentní přenos tepla při širokém rozpětí Prandtlových čísel.
  • Deformující se síť ALE: Abaqus/CFD umožňuje provádět analýzy deformující se sítě za pomoci  Euler-Lagrangeovy (ALE) technologie spolu s přenosem tepla a turbulentního proudění. Problémy deformující se sítě mohou obsahovat předepsané okrajové podmínky, které vyvolávají proudění kapaliny nebo problémy interakce mezi kapalinou a strukturou, kde okrajové podmínky jsou relativně nezávislé na proudění kapaliny.

 

Ke stažení:

Abaqus Unified FEA Brochure
Abaqus/CFD Data Sheet 

LoginGo to top