Abaqus/Explicit

Abaqus/Explicit je aplikace pro analýzu konečných prvků, která se zvláště hodí na simulace krátkých dynamických jevů, jako jsou například test odolnosti spotřební elektroniky vůči pádu, crashtest auta nebo průstřely. Schopnost aplikace Abaqus/Explicit vypořádat se účinně s nelineárním chováním materiálů z něho dělá atraktivní nástroj pro simulaci mnoha kvazi-statických dějů jako například válcování kovu a pomalé deformace zařízení pro absorbci energie. Abaqus/Explicit je přizpůsoben všem úrovním uživatelů, proto jednoduchost používání, spolehlivost a vysoká produktivita jsou klíčovými prvky jeho architektury. Abaqus/Explicit je podporován v rámci Abaqus/CAE modelovacího prostředí pro všechny obecné potřeby preprocessingu a postprocessingu.

Výsledky analýzy Abaqus/Explicit mohou být použity jako vstupní data pro pokračující analýzu v Abaqus/Standard a naopak. Tato integrace obou technologií umožňuje, aby byl Abaqus/Explicit použit na ty části analýzy, kde dominují vysoké rychlosti, nelinearní jevy nebo přechodné procesy, zatímco Abaqus/Standard může být použit na ty části analýzy, pro jejichž řešení se hodí implicitní metody (např. statické, nízkorychlostní dynamické analýzy).

 

 

Ke stažení:

Abaqus Unified FEA Brochure
Abaqus/Explicit Data Sheet

LoginGo to top