Abaqus/Standard

Abaqus/Standard představuje technologii metody konečných element ideální pro statické a nízkorychlostní dynamické jevy, při jejichž výpočtech je vyžadovaná vysoká přesnost. Příklady takovýchto jevů jsou tlak v těsnícím spoji, valivý pohyb pneumatiky nebo šíření trhliny v trupu letadla. V rámci jedné simulace je možné analyzovat model jak v čase, tak i ve frekvenční oblasti. Přibližme si to na příkladu. Začnete s nelineární analýzou uchycení krytu motoru včetně složité těsnící mechaniky. Po analýze uchycení můžete extrahovat vlastní frekvence krytu nebo můžete testovat mechanické a akustické odezvy krytu buzené vibracemi motoru. Abaqus/Standard je podporován v rámci Abaqus/CAE modelovacího prostředí pro všechny obecné potřeby preprocessingu a postprocessingu.

Výsledky analýzy Abaqus/Standard mohou být použity jako vstupní data pro pokračující analýzu v Abaqus/Explicit a naopak. Tato integrace obou technologií umožňuje, aby byl Abaqus/Standard použit na ty části analýzy, pro jejichž řešení se hodí implicitní metody (např. statické, nízkorychlostní dynamické analýzy), zatímco Abaqus/Explicit může být použit na ty části analýzy, kde dominují vysoké rychlosti, nelinearní jevy nebo přechodové děje.

 

 

Ke stažení:

Abaqus Unified FEA Brochure
Abaqus/Standard Data Sheet 

LoginGo to top